Content is king 2 – Goal

Please purchase the course before starting the lesson.

Lektion 2: Definer dine mål

I denne lektion definerer vi dine mål for dit indhold til sociale medier.

Tid: ca. 30 minutter

Back to: Content is king